Skip to content

Data ja ohjelmointi

Henkilökohtaiset tietokoneet alkoivat yleistyä 1980-luvulla, kun ensimmäiset graafisilla käyttöliittymillä varustetut tietokoneet ilmestyivät markkinoille. Graafisen käyttöliittymän ja hiiren myötä tietokoneen käyttäminen helpottui huomattavasti, kun aiemmin tietokoneita käyttivät lähinnä koodaustaitoiset insinöörit ja intohimoiset harrastajat. Myös koneiden hinnat tippuivat, ja tietokone oli mahdollista hankkia edullisesti jo muutamalla tuhannella dollarilla.

Tietokoneiden alkuaikoina ohjelmointi oli hyvin yleistä tietokoneharrastajien keskuudessa, sillä koneille ei ollut tarjolla suurta määrää kaupallisia ohjelmia. Tietokoneohjelmille ei ollut vielä ehtinyt kehittyä suuria markkinoita, joten tietokoneharrastajat loivat itse yksinkertaisia ohjelmia, joita he jakoivat keskenään.

Myös tietokoneiden tallennuskapasiteetit olivat hyvin pieniä verrattuna nykyisiin, joten tietokoneiden kovalevyille ei ollut mahdollista tallettaa suurta määrää dataa. Data ja ohjelmointi ovat tietotekniikan perustermejä, joiden merkitys olisi hyvä ymmärtää vaikka ei itse harrastaisikaan ohjelmointia.

Data

Data on hyvin laaja termi, joka yksinkertaistettuna tarkoittaa tietoa. Data voi sisältää informaatiota, tai vaihtoehtoisesti data voi olla täysin merkityksetöntä kohinaa. Mitä tulee tietotekniikkaan, datalla useimmiten tarkoitetaan esimerkiksi tietokoneen kovalevylle tai tietokantaan tallennettua tietoa.

Tietokantaan tallennetusta tiedosta on vaikea saavuttaa hyötyä, jos siihen ei pääse käsiksi. Tässä kohden mukaan tulee ohjelmointi. Ohjelmoinnin avulla on mahdollista toteuttaa ohjelmia, joita hyödyntämällä tietokoneen käyttäjä pääsee käsiksi tietokannassa olevaan dataan internet-selaimen kautta.

Ohjelmointi

Tietokoneohjelmoinnilla tarkoitetaan ihmisen tietokoneelle antamia toimintaohjeita, joiden avulla tietokoneen suorittimen on mahdollista suorittaa erilaisia operaatioita. Kun ennen tietokoneiden yleistymistä ohjelmia toteutettiin suoraan konekieltä käyttäen, nykyisin ohjelmointi tapahtuu jollakin tietyllä ohjelmointikielellä. Ohjelmointikieliä on olemassa useita. Kielistä jokainen sisältää omat koodinsa ja symbolinsa, jotka opettelemalla on mahdollista tuottaa tietokoneohjelmia.