Skip to content

Internet – kuinka kaikki alkoi

website_328651901

Kaikkien nykyään tuntema internet eli netti sai alkunsa 1960-luvulla Yhdysvalloissa, kun armeija halusi kehittää tietojärjestelmän, jonka avulla kommunikoida ilman että sen tuhoutumista tarvitsisi pelätä mahdollisessa sotatilanteessa. Kehitettiin hajautettu verkko, jossa tieto sijaitsee useamman kuin vain yhden koneen varassa. Nimi Internet otettiin käyttöön myöhemmin, 70-luvulla, jolloin puolustusvoimien verkkoon liitettiin myös yliopistoja. 80-luvulla nämä kaksi tahoa erkanivat toisistaan ja puolustusvoimat otti verkkonsa nimekseen MILNET. Jäljelle jäänyt ARPAnet-verkko toimi lähinnä tiedeyhteisöjen välisenä verkkona.

Alun perin internetin tarkoituksena oli jakaa tietoa, pitää yhteyttä toisissa maissa sijaitseviin tutkimuslaitoksiin ja etäkäyttää eri tietokoneita. Vaikka koko verkon päätarkoitus oli toimia asiapohjaisen viestinnän kokonaisuutena, kävi nopeasti ilmi, että erilaiset keskustelujärjestelmät ja viestien lähettämiseen erikoistuneet ohjelmat, eli sähköposti oli kaikkein suosituin käyttötapa. Suomi liittyi verkkoon 80-luvulla yliopistojen ja korkeakoulujen FUNET-verkon kautta, joka oli pitkään ainoa väylä internetiin koko maassa.

90-luku oli internetin läpimurtokausi, sillä kaupallistamisen jälkeen kuluttajien oli mahdollista hankkia kotiinsa verkkoyhteys ja Nestcape julkaisi ensimmäisen selainohjelmansa. Ensimmäiset kotiyhteydet toimivat puhelinliittymään kytkettävillä modeemeilla, jotka yhdistyessään palvelinkoneisiin avasivat netin kotikäyttäjälle. Saman vuosikymmenen alussa otettiin käyttöön maailman ensimmäinen GSM-matkapuhelinverkko. Graafinen käyttöliittymä tuli kuluttajien ulottuville uusien käyttöjärjestelmien myötä. Uusinta uutta oli myös hiiren käyttö, sillä komennot tietokoneelle annettiin enää vain nappia painamalla. Tämä oli ihmeellistä, sillä graafista käyttöjärjestelmää edelsi tekstipohjainen Dos-käyttöliittymä komentoriveineen.