Skip to content

Tietokoneohjelmointi

Ohjelmointi tarkoittaa tietokoneelle tai vastaavalle laitteelle annettavaa käskyä tai käskyjen sarjaa koneen kielellä, eli koodilla. Kuten kaikissa kielissä, myös tietokonekielissä on eroja sen mukaan minkä tyylisistä käskyistä ja koodikokonaisuudesta on kyse.

Monikaan tavallinen kaduntallaaja ei ajattele, että kaikki ohjelmat, sovellukset ja verkkosivut, joita he käyttävät päivittäin, on täytynyt ohjelmoida jonkun toimesta. Itse tietokone tai puhelinkin on täytynyt asentaa ja koodata tiettyyn kokonaisuuteen, jotta se toimisi kuluttajan haluamalla ja olettamalla tavalla.

Ohjelmoinnissa on kyse siitä, että toiminta joka koneen halutaan suorittavan, on purettu pieniksi askeleiksi tai tapahtumaketjun osiksi ja kirjoitettu koneelle ymmärrettävään muotoon. Lisäksi koodi sisältää tietenkin visuaaliset elementit, kuten värit, fontin, kuvat ja animaatiot, joita se käyttää kuin kehyksenä kokonaisuudelle. Tämä on käyttäjälle näkyvä osa, jota käytetään klikkailemalla hiirtä tai koskettamalla kosketusnäytössä olevia painikkeita.

Tietokoneohjelmointi sisältää koodiin kirjoitettuja mahdollisia tapahtumasarjoja, kuten ”jos tapahtuu X niin sitten tehdään Y” ja niistä muodostuvia toimintakokonaisuuksia. Yksinkertaisesti tätä voisi verrata syy ja seuraussuhde -ajattelumalliin. Esimerkiksi vaikka näin: Jos käyttäjä painaa punaista nappia, ohjelma sulkeutuu ja jos taas vihreää nappia, peli alkaa.

Nykyään erilaiset tekoälyn omaavat robotit pystyvät oppimaan uusia taitoja. Tällaisessa tilanteessa tietokone kirjoittaa itse itselleen lisää koodia, jossa kartoitetaan mahdollisia uusia tapahtumaketjuja ja niiden ominaisuuksia toiminnan tueksi.